2021 SwimTime Aug-Dec

Nässjö Aug-Dec 2021

Från 2 års ålder. From 2 years of age.
  • Parents/Guardians name
  • Guardians social security number 10 digits (personal number) for invoicing.
  • How many children would you like to register?
  • Klicka på + för att lägga till flera barn. click on the + icon to add more children. Obs!
    Namnfödelsedatum (ÅÅMMDD) 
  • Till exempel "Kan hålla andan under vattnet", "Kan flyta på mage/rygg", osv. Can float, hold breath under water, kick on the back/front etc
  • Lektionerna är 30 minuter. Exakt starttid för ditt barns lektion kommer att finnas på fakturan. Lessons are for 30 minutes. Exact start time for your child's lesson will be on the invoice.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.