Dataanvändning

Dataanvändning

För registrering till våra grupper och fakturering av avgifter behöver SwimTime AB ta del av vissa uppgifter om dig och ditt barn.
De uppgifter som vi behöver är barnets namn och födelsedatum, en förälders fullständiga namn och personnummer, samt adress, telefonnummer och mailadress.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och lämnas under inga villkor ut till tredje part.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att SwimTime AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Mer information om personuppgiftslagen (1998:204) finns på datainspektionens hemsida.

Leave a Reply